Velkommen til SikkerSkolevej.dk’s informationsside.

 

Grundet tekniske og ressourcemæssige udfordringer med opdateringen af indholdet på vores egentlige hjemmeside,

er den pt. erstattet med nedenstående kortfattede INFORMATIONsside.

Det oprindelige indhold på vores hjemmeside er ikke slettet, men blot deaktiveret mht. offentlig visning.

 

Biler og cyklende/gående skolebørn passer ikke sammen!

- heller ikke i forbindelse med den nye multihal i Skødstrup-Løgten (lokalplan 900).

 

Lokalplan 900 i sin nuværende form lægger op til væsentlig flere biler på Bondehaven og Rosenhaven, idet ny parkeringsplads placeres i forlængelse af Bondehaven. De påtænkte tiltag til sikring af bløde trafikanter (”sive” områder og bump) mener vi på ingen måde kan kompensere for det faktum, at man vil trække en del biltrafik væk fra Grenåvej og ind i boligområder. Løsningen svarer således til, at man i stedet for at rense en forurenet å, først udleder mere forurening til den, for derefter at forsøge at rense vandet…

- vi mener at den forurenede å skal renses uden først at forøge forureningen, dvs. de eksisterende trafiksikkerhedsmæssige problemstillinger på Bondehaven og Rosenhaven skal løses, uden unødig, eksplosiv vækst i antallet af biler.

 

 

Bilerne skal så vidt muligt holdes nede ved Grenåvej, og ikke trækkes op i boligområder!

- løsningen er parkeringsplads ved Grenåvej og sikker overgang.

 

En parkeringsplads ved Grenåvej i kombination med en sikker overgang mener vi er en klart bedre og helhedsorienteret/visionær løsning, som på alle måder også imødekommer bl.a. skolens ønsker om bedre afsætnings- og trafikforhold.

 

 

Læs mere på disse links:

 

Læs vores høringssvar til Lokalplan 900 her (15 MB pdf dokument)

 

 

Debatndlæg i lokalbladet 8541, april 2011 (se side 5)

 

Debatindlæg i lokalbladet 8541, juni 2011 (se side 8 og 9)

 

 

LokalAvisen 21.10.2009: Fokus på sikre skoleveje i Skødstrup-Løgten

 

LokalAvisen 31.10.2009: Sikker skolevej fik folk op af stolene

 

LokalAvisen 20.3.2010: Trafikuheld får Fællesrådet på banen

 

LokalAvisen 9.3.2011: Grenåvej er som en asfalteret bowlingbane

 

LokalAvisen 22.3.2011: Farlig blanding af biler og børn

 

LokalAvisen 22.3.2011: Farlig skolevej er børnenes pris for ny idrætshal

 

LokalAvisen 4.5.2011: Mange indsigelser mod ny idrætshal i Skødstrup

 

 

 

Har du spørgsmål til vores arbejde for bedre og sikrere skoleveje omkring Skødstrup Skole og den kommende nye hal,

er du meget velkommen til at sende en mail til Jørgen Aaberg Warncke på

      info ”snabel a” sikkerskolevej.dk.